Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Wydziały orzecznicze

Zarządzeniem Nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie dzieli się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I i II.

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu:
- zobowiązań podatkowych, cen, cła, ubezpieczeń majątkowych, spraw kapitałowych i bankowości, finansów publicznych, subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych, polityki rozwoju, ubezpieczeń społecznych (umorzenia zaległości).


Alfabetyczna lista sędziów Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:

 1. Boratyn Jacek (sędzia WSA)
 2. Niedobylska Małgorzata (sędzia WSA)
 3. Panek Grzegorz (sędzia WSA)
 4. Popek Piotr (sędzia WSA)
 5.   Smoleń Tomasz (sędzia WSA)
 6.   Surmacz Jacek (sędzia NSA)
 7.   Szaro  Jarosław (sędzia WSA)

 

Alfabetyczna lista referendarzy Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:

 1. Tokarz Andrzej

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu: 
- budownictwa, dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi, działalności gospodarczej, ludności, geologii i górnictwa, gospodarki mieniem, energetyki, gospodarki wodnej, komunalizacji mienia, geodezji i kartografii, środowiska, edukacji, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, czynności i zajęć, wywłaszczeń, pracy, zdrowia, spraw mieszkaniowych, jakości, obronności, telemediów, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, kościołów, przejęcia mienia, broni i materiałów wybuchowych, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury fizycznej, kultury i sztuki, własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń w drodze wyjątku, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń zdrowotnych, lustracji.

Alfabetyczna lista sędziów Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:

 1. Gniewek-Berezowska Karina (Asesor WSA)
 2. Godlewski Piotr (sędzia WSA)
 3. Józefczyk Magdalena (sędzia WSA)
 4. Kamiński Marcin (sędzia WSA)
 5. Kobak Maciej (sędzia WSA)
 6. Mazur-Selwa Elżbieta (sędzia WSA)
 7. Mikolik Maria (Asesor WSA)
 8. Partyka Ewa (sędzia WSA)
 9. Solarski Jerzy (sędzia NSA)
 10. Śliwa Stanisław (sędzia NSA)
 11. Zaborniak Paweł  (sędzia WSA)
 12. Zdrzałka Joanna (sędzia WSA)

 

Alfabetyczna lista referendarzy Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie:

 1. Futera Małgorzata
 2. Kosowska-Dudzik Agata

 

 

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzeczeń sądu, interpretacji podatkowych oraz innych interpretacji, bezczynności organów administracji publicznej, przewlekłości postępowania administracyjnego należą do poszczególnych wydziałów, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-04-14 13:35
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-19 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-19 12:44:43
baner toplayer