Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Wprowadzenie do Stanu Spraw

Z dniem 1 stycznia 2004r. w miejscowościach, w których miały siedzibę ośrodki zamiejscowe Naczelnego Sądu Administracyjnego utworzone zostały wojewódzkie sądy administracyjne. Z mocy art.97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Konsekwencją wskazanego przepisu było, iż rozpoczynając działalność Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przejął do rozpoznania 3777 spraw z repertorium SA oraz 33 sprawy z repertorium SAB.

W związku z utworzeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie nastąpiło zwiększenie obsady sędziowskiej do 18 sędziów i 4 asesorów. Zatrudnieni zostali też 4 referendarze. Wzrost ilościowy kadry orzeczniczej powoduje, że ilość zaległych spraw ulega systematycznemu zmniejszeniu, co przedstawiają miesięczne sprawozdania o ruchu spraw.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
    data wytworzenia: 2010-01-04
  • opublikował: Paweł Lewandowski
    data publikacji: 2020-05-11 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4063
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-11 11:53:28
baner toplayer