Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kolejność załatwiania spraw

Stosownie do § 32 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177), sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się na rozprawie według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przewodniczący wydziału orzeczniczego kieruje sprawy, o których mowa w art./ 119 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do rozpoznania w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Sądzie wynosi około 6 miesięcy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
    data wytworzenia: 2010-01-04
  • opublikował: Paweł Lewandowski
    data publikacji: 2020-05-11 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3955
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-11 11:48:49
baner toplayer