Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów, starszych referendarzy sądowych i referendarzy sądowych podmiot uprawniony do odebrania oświadczeń udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Poniższe oświadczenia majątkowe za 2016 r. obejmują oświadczenia sędziów, starszych referendarzy sądowych i referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za wyjątkiem oświadczeń, co do których Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na wniosek osoby, która składała oświadczenie, podjął decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016, poz. 1167 ze zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-06-15 13:58

Oświadczenia majątkowe 2021

Informacje zawarte w oświadczeniach Sędziów NSA: Jerzego Solarskiego, Stanisława Śliwy oraz Sędzi WSA Joanny Zdrzałki zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajnoci "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2022-06-01
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2022-06-01 15:09

Oświadczenia majątkowe 2020

Informacje zawarte w oświadczeniach Sędziów NSA: Małgorzaty Wolskiej, Jerzego Solarskiego, Stanisława Śliwy oraz Sędzi WSA Joanny Zdrzałki zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajnoci "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2021-06-10
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2021-06-17 12:01

Złożone dokumenty za 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2021-06-17 10:54
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 10:56

Złożone dokumenty za 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-06-16 10:15

Złożone dokumenty za 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-06-15 13:58

Złożone dokumenty za 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-06-15 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10269
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-01 15:11:45
baner toplayer