Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rozporządzenia w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

Dz.U.2003.72.652

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

 • 1.Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

 1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

 2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

 3)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;

 4)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;

 5)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województw: małopolskiego i świętokrzyskiego;

 6)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

 7)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;

 8)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

 9)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województw: lubuskiego i wielkopolskiego;

11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

 • 2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

 

Dz.U. 2004.187.1927

Rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 

z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1927)

 

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

 • 1.

W § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4 dodaje się pkt 41 i pkt 42 w brzmieniu:

,, 41) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;

42) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego; ";

2) w pkt 5 wyrazy ,,województw: małopolskiego i świętokrzyskiego" zastępuje się wyrazami ,,województwa małopolskiego";

3) w pkt 10 wyrazy ,,województw: lubuskiego i wielkopolskiego" zastępuje się wyrazami ,,województwa wielkopolskiego".

 • 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2010-04-19
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-06-18 14:05
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-18 14:08:02